skip to Main Content
600 013 752 kontakt@biurorachunkowe-mwj.pl

Kadrowo - płacowe

-sporządzanie dokumentacji płacowej

-sporządzanie dokumentacji osobowej,

-deklaracje oraz raporty ZUS,

-deklaracje PIT 4R, PIT 11, PIT 40,

-prowadzenie akt osobowych.

Podatkowo-księgowe

-prowadzenie ksiąg handlowych w pełnym zakresie,

-prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

-obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

-sporządzanie ewidencji VAT oraz deklaracji,

-sprawozdanie finansowe oraz deklaracje podatkowe CIT, PIT.