skip to Main Content
600 013 752 kontakt@biurorachunkowe-mwj.pl
6

Kasa fiskalna dla sklepu spożywczego – kiedy jest obowiązkowa?

Zgodnie z przepisami coraz szersza grupa podatników, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązana jest ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czy kasa fiskalna dla sklepu spożywczego jest obowiązkowo od pierwszej transakcji!

Kasa fiskalna dla sklepu spożywczego

Co do zasady, kasa fiskalna dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych jest obowiązkowa. Jednak kasa fiskalna dla sklepu spożywczego nie zawsze jest wymagana od pierwszego dnia sprzedaży – podatnik prowadzący sklep może skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej ze względu na limit obrotu do 20 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że ustawodawca wprowadził również katalog towarów, których nie obejmuje zwolnienie i nawet jednorazowa sprzedaż towaru wykluczonego ze zwolnienia musi zostać obowiązkowo zewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Przedsiębiorca zakładający sklep spożywczy powinien zatem rozważyć, czy od początku rozpoczęcia działalności nie zakupić kasy fiskalnej. Nawet jej brak w przypadku zwolnienia ze względu na limit obrotu nie zwalnia go bowiem z obowiązku dokumentowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Kasa fiskalna dla sklepu spożywczego – podsumowanie

Reasumując, co do zasady przedsiębiorcy prowadzący sklep spożywczy i dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych nie są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, jeśli:

  1. określony limit obrotu nie zostanie przekroczony oraz
  2. nie sprzedają wyrobów tytoniowych lub określonych napojów alkoholowych.